СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ І ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЇЇ ФОРМУВАННЯ: РЕҐІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

А. Єременко

Анотація


На основі аналізу сучасного стану і динаміки російської економіки, а також дослідження зміни її структури зроблено висновок про зростання значення сфери послуг. Запропоновано класифікацію послуг. Звернуто увагу на регіональні особливості сфери послуг у різних частинах Російської Федерації.

 

 Based on the analysis of the current state and dynamics of Russian economy, as well as on changes tracking in its structure, the article evidences the growing importance and role of the service sector. The classification of services is proposed in this paper. Attention is paid to regional characteristics of services in different parts of the Russian Federation.


Ключові слова


сфера послуг; класифікація послуг; ринок праці; реґіональний розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Николаев Я. Заемщиков приходится любить [Электронный ресурс] / Я. Николаев // «Российская газета» : федеральный выпуск. - 2014. - № 6465 (193). - Режим доступа : http://www.rg.ru/2014/08/27/krediti.html.

Носкова К. А. Трудовая мобильность: специфический человеческий капитал [Электронный ресурс] / К. А. Носкова // Гуманитарные научные исследования. - 2013. - № 5. - Режим доступа : http://human.snauka.ru/2013/05/3183.

Общероссийский классификатор услуг населению [Электронный ресурс] : утв. Постановлением Госстандарта России от 28. 06. 1993 г. № 163 (ред. от 17. 10. 2013 г.) (28 июня 1993 г.) ОК 002-93 // Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». - Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158755.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.