ВПЛИВ ФІНАНСОВИХ КОНҐЛОМЕРАТІВ НА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ЦЕНТРІВ

В. Козирєв

Анотація


Проаналізовано структуру й характерні риси взаємодії фінансових центрів, що формують глобальну фінансову систему. Визначено, що інтеграційні процеси і загальна тенденція до глобалізації стали передумовою швидкого зростання кількості регіональних центрів, що перебрали функції своєрідних посередників між іноземним капіталом та внутрішнім ринком. Констатовано, що глобалізація ринків фінансових послуг супроводжується концентрацією учасників і операцій та сприяє інтенсивному зростанню й консолідації міжнародних фінансових центрів.

 

The article analyzes the structure and characteristics of the interaction of financial centers that form the global financial system. Determined that the integration processes and a general trend of globalization are a prerequisite for rapid growth in the number of regional centers, which has assumed a kind of mediator between foreign-owned and domestic market. Yes, most financial centers were similar to universal financial services before joining the scattered settlements and structured in a hierarchical system. The globalization of financial services markets participants and accompanied by a concentration of operations and promotes intensive growth and consolidation of international financial centers.


Ключові слова


міжнародний фінансовий центр; фінансова криза; фінансові потоки; глобалізація; світова економіка; фінансові конгломерати

Повний текст:

PDF

Посилання


12-й полугодовой рейтинг Международных финансовых центров [Електронний ресурс] // Сайт Союзу акціонерів та інвесторів. - 2012. - Режим доступу : http://www. fingramota. com/global_financial_centers_index.html.

Дослідження діяльності фінансових центрів [Електронний ресурс] // Офіційний сайт компанії Longfinance. - Режим доступу : http://www.longfinance.net/programmes/fmancial-centre-futures/gfcigraph.html.

Мойсейчик Г. И. Архитектоника глобальной системы финансовых центров [Электронный ресурс] / Г. И. Мойсейчик // Проблемы современной экономики. - 2012. - № 1. - Режим доступа : http://cyberleninka.rU/article/n/arhitektonika-globalnoy-sistemy-finansovyh-tsentrov.

Business dictionary [Electronic resource]. - Mode acess : http://www.businessdictionary.com/ definition/too-big-to-fail.html.

Mingai X. Building Shanghai international financial center: strategic target, challenges and opportunities / X. Mingai. - Institute of world economy, 2007.

Sassen S. The global city: New York, London, Tokyo / S. Sassen. - Princenton university press, 2006.

Transparency !nternational Україна [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ti-ukraine.org/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.