РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В ПРОЕКТНІЙ РОБОТІ

А. Ліповка, А. Закірова

Анотація


У загальних рисах охарактеризовано поняття проектної роботи. Сформульовані умови ефективності проекту, детально проаналізовано етапи його виконання. Розглянуто різні методи управління проектними роботами.

 

The article gives an overview of the concept of the project work. It formulates the conditions that make the project effective. The paper analyzes in detail the stages of the project work. Various methods of managing of the project work are propoes.


Ключові слова


проектна робота; людський ресурс; функції управління людським ресурсом; управління за метою

Повний текст:

PDF

Посилання


Веснин В. Р. Управление персоналом. Теория и практика : учеб. / В. Р. Веснин. - М. : Проспект, 2009. - С. 223.

Pinto J. K. Project Management: Achieving Competitive Advantage / J. K. Pinto. - New Jersey : Pearson Education, Prentice Hall, 2007. - Р. 182.

Williams Ch. Principles of Management / Ch. Williams. - 6th International edition. - New York : Cengage Learning, 2010. - Р. 390.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.