МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ НЕФІНАНСОВИХ АКТИВІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Е. Литвиненко

Анотація


Ідентифіковано основні недоліки системи контролю нефінансових активів бюджетних установ, що унеможливлюють своєчасну адаптацію до змін, та доведено, що система контролю нефінансових активів бюджетних установ має складатися з трьох етапів (стадій). До таких стадій доцільно віднести забезпечення контрольних дій, основну частину (дослідження) та підготовку звіту за результатами перевірки. Ефективність цієї системи залежить від ефективного багатокомпонентного контролю на усіх стадіях.

 

In this article the author has identified the major deficiencies in control over non-financial assets of budgetary institutions that prevent timely adaptation to changes. The author has proved that the system of control over non-financial assets of budgetary institutions shall consist of three stages. These stages include the following: measures aimed to provide audit trail, basic stage (research) and preparing a report on the audit. The effectiveness of this system depends on effective control at every stage.


Ключові слова


нефінансові активи; етапи контролю; документальний контроль

Повний текст:

PDF

Посилання


Гуцаленко Л. В. Державний фінансовий контроль : навч. посіб. / Л. В. Гуцаленко, B. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. - К. : ЦУЛ, 2009. - 424 с.

Дрозд І. К. Державний фінансовий контроль : навч. посіб. / І. К. Дрозд, В. О. Шевчук. -К. : ТОВ «Імекс-ЛТД», 2007. - 304 с.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» [Електронний ресурс] : затверджено наказом Міністерства фінансів України від 12. 10. 2010 р. № 1202. - Режим доступу :

http://www.minfin.gov.ua.

Прохорова О. С. Напрями реформування обліку і контролю в бюджетних установах / О. С. Прохорова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2008. -№ 3. - С. 224-229.

Романченко Ю. О. Облік у бюджетних установах: стан та перспективи розвитку / Ю. О. Романченко // Облік і фінанси АПК. - 2011. - № 1. - С. 40-42.

Стратегія модернізації системи обліку в державному секторі на 2007-2015 роки [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 16. 01. 2007 р. № 34 // Сайт Міністерства фінансів України. - Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua.

Чадченко О. С. Особливості контролю за ефективністю використання необоротних активів бюджетних установ / О. С. Чадченко // Управління розвитком. - 2013. - № 17 (157). - C. 44-46.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.