СУТНІСТЬ ПРАВОВИХ ОСНОВ ЛІЗИНҐОВИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ

О. Мартиненко, А. Малахова, А. Шнурко

Анотація


Аргументовано перспективність лізингового бізнесу в Україні та світі. Констатовано наявність пробілів в українському правовому регулюванні лізингу. Визначено об’єкти та суб’єкти лізингових операцій. Проведено розмежування між лізинґом та кредитом.

 

The article points to the prospects of leasing business in Ukraine and abroad. It is stated that there are gaps in the Ukrainian legal regulation of leasing. The object and the subject of leasing operations are determined. The paper distinguishes leasing and credit.


Ключові слова


лізинґ; лізингові операції; інвестування; об’єкт лізинґу; суб’єкт лізинґу

Повний текст:

PDF

Посилання


Господарський кодекс України від 16. 01. 2003 р. № 436-ІУ, зі змінами ; поточ. ред. від 01. 01. 2014 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/436-15/page.

Левкович А. О. Формирование рынка лизинговых услуг / А. О. Левкович. - М. : Изд-во деловой и учеб. лит., 2004. - 336 с.

Майдула Г. С. Лізинг як джерело відтворення основних засобів підприємства [Електронний ресурс] / Г. С. Майдула. - Режим доступу : http://www.znau.edu.ua/visnik/ 2011_2_2/ 416.pdf.

Підсумки діяльності лізингодавців за 3 квартал 2013 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.uul.com.ua/files/Q3_2013_ukr.pdf.

Про фінансовий лізинг в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 16. 12. 1997 р. № 723/97-ВР, зі змінами. - Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ Z970723.html.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.