КОРПОРАТИВНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК СКЛАДОВА ЗАГАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

М. Микитюк

Анотація


Проаналізовано поняття системи корпоративного партнерства. Констатовано підвищення значимості для господарюючих суб’єктів екологічної та соціоекономічної репутації. Досліджено національні, регіональні та міжнародні стандарти в сфері охорони навколишнього середовища та, у зв’язку з цим, корпоративне екологічне управління.

 

The article analyzes the concept of corporate partnerships. The increasing importance of environmental and socio-economic standing for enterprises is evidenced. The detailed study of existing national, regional and international standards in the field of environmental protection is conducted. Corporate environmental management is studied in this regard.


Ключові слова


корпоративне управління; корпоративне партнерство; корпоративна екологічна відповідальність; екологічне управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Шевчук В. Я. Екологічне управління : підруч. / В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, Г. О. Білявський та ін. - К. : Либідь, 2004. - 432 с.

Шмандій В. М. Управління природоохоронною діяльністю : навч. посіб. / В. М. Шмандій, І. О. Солошин. - К. : Центр навч. літ., 2004. - 296 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.