ЕКОНОМІЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ФУНДАМЕНТ СУЧАСНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗАКЛАДІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Н. Пєнцова

Анотація


Досліджено економічне мислення як економічну та філософську категорії. Розглянуто питання інновацій, їх значення для розвитку освіти. Запропоновано авторський підхід для диференціації видатків на освіту. Проведено паралелі між освіченістю та економічним розвитком.

 

The article investigates the economic thinking as economic and philosophical categories. The question of innovation, their importance for the development of education sphere is studied. Author presents the approach on differentiation of educational expenses. Parallels between education and economic development are illustrated.


Ключові слова


економічне мислення; інновації; економічна людина; якість освіти; післядипломна освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Автономов В. С. Человек в зеркале экономической теории / В. С. Автономов. - М. : Наука, 1993. - 134 с.

Балл Г. О. Сучасний гуманізм і освіта: соціально-філософські та психолого-педагогічні аспекти / Г. О. Балл. - Рівне : Листа-М, 2003. - 128 с.

Ганін В. І. Методологія соціально-економічного дослідження : навч. посіб. / В. І. Ганін, Н. В. Ганіна, К. Д. Гурова. - К. : ЦУЛ, 2008. - 224 с.

Кремінь В. Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі / В. Г. Кремінь. -[2-е вид.]. - К. : Знання України, 2010. - 520 с.

Мудрость тысячелетий : Энциклопедия / авт.-сост. В. Балязин. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. - С. 677.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатств народов / А. Смит. - М., 1993. -С. 88.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.