ЗАСТОСУВАННЯ ЛОҐІСТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

І. Поліщук

Анотація


Проаналізовано методи підвищення ефективності персоналу. Констатовано важливість цього для збільшення конкурентоспроможності підприємства. Сформульовано лоґістичну концепцію кадрового менеджменту. Запропоновано її широке використання задля підвищення якості та ефективності роботи персоналу.

 

The article analyzes the methods to improve the efficiency of the staff. It is stated that the importance of this lies in the increasing of competitiveness of the enterprise. The concept of logistics personnel management is formulated. Author proposes the widespread use of the logistics personnel management to improve the quality and efficiency of the staff.


Ключові слова


кадровий менеджмент; логістика; лоґістична концепція; оптимізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Муромець Н. Є. Сутність логістичного управління потоками трудових ресурсів / Н. Є. Муромець // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций : сб. науч. тр. - Донецк : ДонНУ, 2009. - С. 1219-1225.

Сумец А. М. Логистика: теория, ситуации, практические задания : учеб. пособ. / А. М. Сумец. - К. : Хай-Тек Пресс, 2008. - 320 с.

Фоменко А. В. Эффективность применения логистического подхода в системе управления трудовыми ресурсами [Электронный ресурс] / А. В. Фоменко // Проблемы современной экономики. - 2005. - № 1 (13). - Режим доступа : www.m-economy.ru.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.