СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ТА ЕТАПИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Л. Потравка

Анотація


Проаналізовано філософські, економічні та соціологічні засади трансформаційних процесів в Україні. Досліджено цивілізаційний підхід до розуміння історичних процесів, концепції еволюційної економіки, ідею трьох хвиль тощо. Окреслено етапи трансформаційного процесу.

 

Article aims to evaluate a philosophical, economic and sociological foundations of transformation processes taking place in Ukraine. The basis of the study is the civilized approach to the understanding of historical processes, concepts of evolutionary economics, the idea of the three waves, etc. Author defines the stages of the transformation process.


Ключові слова


економічна трансформація; соціо-економічна система; економічна систем;, інновації

Повний текст:

PDF

Посилання


Акерман Е. Н. Особенности трансформации социально-экономических отношений в условиях развития «новой экономики» / Е. Н. Акерман // Вестник Томского государственного университета. - 2011. - № 2 (14). - С. 11-17.

Bell D. The colturul contridictions of capitalism. - N. Y., 1976.

Большая экономическая энциклопедия. - М. : Эксмо, 2007. - 816 с.

Васин С. М. Трансформация социально-экономической системы региона : автореф. дис. ... д-ра экон. наук / С. М. Васин. - СПб., 2007. - 37 с.

Всемирная энциклопедия: Философия / под ред. А. А. Грицанова. - М. : АСТ, 2001. -1312 с.

ГражевськаН. І. Відображення трансформаційних процесів у системі категорій соціально-економічної динаміки / Н. І. Г ражевська // Економічна теорія. - 2007. - N° 4. - С. 19-29.

Друкер П. Эра социальной трансформации [Электронный ресурс] / П. Друкер ; пер. Т. Лопухиной // Центр гуманитарных технологий. - Режим доступа : http://gtmarket.ru/ laboratory/expertize/2006/2506.

Стеблякова Л. П. Трансформация экономических систем: теория и практика : автореф. дис. ... д-ра экон. наук / Л. П. Стеблякова. - М., 2010. - 54 с.

Stiglitz J. Whither Reform? / J. Stiglitz // Ten Years of the Transition. World Bank : Annual Bank Conference on Development Economics (Washington, D.C., April 28-30, 1999). -Washington, 1999. - 32 р.

Тоффлер Э. Метаморфозы власти / Э. Тоффлер. - [пер. с англ.]. - М. : ACT, 2003. - 669 с.

Хайек Ф. Дорога к рабству / Ф. Хайек. - [пер. с англ.]. - М. : Новое изд-во, 2005. - 264 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.