ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ І. АДІЗЕСА В КОМПАНІЇ «ТАТНЕФТЬ»

І. Рашкєєва, В. Захаров

Анотація


Розглянуто одну з моделей життєвого циклу - модель І. Адізеса. Представлено етапи розвитку організації за даною моделлю. На основі моделі І. Адізеса оцінено управлінську діяльність ВАТ «Татнефть». Сформульовано напрямки необхідного розвитку компанії в майбутньому. Констатовано наявність зобов’язань у керівних органів з інноваційного планування розвитку підприємства.

 

The article deals with one of the life cycle models - I. Adizes model. The stages of development of the organization for this model are concretized. Based on the model I. Adizes administrative activity of JSC «Tatneft» is estimated. The paper formulates the necessary directions of the company development in future. Author evidence that the obligations of the management bodies on innovative development planning exists in the company.


Ключові слова


модель життєвого циклу; Іцхак Адезіс; «Татнефть»; організаційна ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации / И. Адизес. - М. : Питер, 2007.

Литвин И. Ю. Инновационный вектор в нефтяной промышленности / И. Ю. Литвин // Вестник РГТЭУ. - 2010. - № 1.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.