ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ТРУДОВИХ МІҐРАНТІВ ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ НАПРЯМ МІҐРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ СВЕРДЛОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

М, Сінякова

Анотація


Розкрито мету, завдання і проблеми сучасної міграційної політики Свердловської області. Обґрунтовано необхідність професійного розвитку трудових мігрантів, а також представлено реґіональний досвід у створенні правового та організаційного забезпечення їх професійного навчання.

 

The article describes goals, tasks and problems of modern migration policy of the Sverdlovsk region. The necessity of professional development of labor migrants, as well as presents the available regional expertise in establishing the legal and organizational provision of their professional training.


Ключові слова


міграційна політика; професійна адаптація та професійний розвиток трудових мігрантів

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондырева С. К. Социальная адаптация и профессиональная реабилитация мигрантов в учреждениях довузовского профессионального образования - запрос времени / С. К. Бондырева, Г. В. Безюлева, Г. М. Шеламова и др. - М. : МОДЕК, 2005.

Краснова В. Д. Работа есть работа, работа есть всегда / В. Д. Краснова. - Коммерсантъ. -1994. - № 14.

Миграционные процессы в трансформируемом обществе / под ред. Н. Чудакова ; РАН ; Ин-т междунар. экон. и полит. исслед. - М. : Эпикон, 1997.

Официальный сайт Управления Федеральной Миграционной Службы по Свердловской области [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.ufms-ural.ru/statistika/.

Плисецкий Е. Современные миграционные процессы в России [Электронный ресурс] / Е. Плисецкий // География. - 2003. - № 37. - Режим доступа : http://geo. lseptember. ru/2003/37/4. html.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.