ФІНАНСОВА ДОСТУПНІСТЬ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

С. Феденько

Анотація


Фінансова доступність медичних послуг, насамперед в умовах нинішньої економічної кризи, є, на нашу думку, складною проблемою. Вона залежить від спроможності держави фінансувати систему охорони здоров’я (зокрема, забезпечувати бюджетними коштами витрати на надання Гарантованого державою базового обсягу загальнодоступної медичної і фармацевтичної допомоги), а також населення - оплачувати медичні послуги, що не належать до ґарантованого державою базового обсягу. В статті досліджено проблему співідношення фінансової спроможності населення та фінансової доступності йому медичних послуг.

 

Financial ability to the health care services, especially in the current economic crisis, is a complicated problem. It depends on the financial capacity of the country to finance the health care system (in particular, to provide state budget financing for the government guaranteed basic package of public medical and pharmaceutical care), as well as the community to pay for medical services that do not belong to the government guaranteed base volume. In the article it is represented the assessment of public availability to health care services, curried out the investigations of the households financial capacity impact to the households numbers of whose members did not receive health care.


Ключові слова


фінансова доступність; фінансова спроможність; медичні послуги; домогосподарства; лікарські засоби

Повний текст:

PDF

Посилання


Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19 листопада 1992 р. (редакція за станом на 02. 08. 2014 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/2801-12.

Гладун З. С. Державне управління в галузі охорони здоров’я / З. С. Гладун. - Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. - 312 с.

Гиріна О. М. Сімейна медицина : підруч. : у 3 кн. Кн. 1 / О. М. Гиріна, П. В. Грішило, Т. Г. Лемзякова та ін. ; за ред. : В. Ф. Москаленка, О. М. Гиріної. - К. : Медицина, 2007. -392 с.

Готовы ли украинцы к лекарственному страхованию? Большинство говорит «да»! [Электронный ресурс] // Аптека. - 2011. - 14 нояб. - Режим доступа : http://www.apteka.ua/ article/105299.

Самооцінка населенням стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги у 2011 році [Електронний ресурс] // Статистичний збірник. - К., 2012. - 142 с. -Режим доступу : http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/17/Arch_snsz_zb.htm.

Самооцінка населенням стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги у 2012 році [Електронний ресурс] // Статистичний збірник. - К., 2013. - 149 с. -Режим доступу : http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/17/Arch_snsz_zb.htm.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.