ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Л. Ходаківська, Т. Пономаренко

Анотація


Проаналізовано організаційно-методичні аспекти внутрішньогосподарського контролю за збереженням і використанням матеріальних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах. Звернуто увагу на особливості проведення та відображення в обліку результатів інвентаризації як фактичного методу контролю за збереженням матеріальних ресурсів. Виділено аргументи на користь створення відділів внутрішнього контролю на різних типах підприємств.

 

The article deals with the organizational and methodological aspects of intereconomic monitoring of safety and use of material resources in the agricultural enterprises. Attention is drawn to the features and the results of the inventory, as the actual method of control over the preservation of material resources. The arguments in favor of the creation of departments of internal control on different types of businesses are presented.


Ключові слова


внутрішньогосподарський контроль; матеріальні ресурси; інвентаризація; оперативність контролю

Повний текст:

PDF

Посилання


Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України № 69 від 11. 08. 1994 р. [Електронний ресурс] // Сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.

Кодекс законів про працю № 322-УШ від 10 груд. 1971 р. [Електронний ресурс] // Сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.

Методичні рекомендації з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків та незавершеного виробництва сільськогосподарських підприємств [Т екст] // Бухгалтерія в сільському господарстві. -2005. - № 20. - С. 2-19.

Нападовська Л. В. Внутрішньогосподарський контроль в ринковій економіці : моногр. / Л. В. Нападовська. - Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2000. - 224 с.

Пантелеев В. П. Внутрішньогосподарський контроль: методологія та організація : моногр. / В. П. Пантелєєв. - К. : Інформ.-аналіт. агентство, 2008. - 491 с.

Податковий кодекс України № 2755-УІ від 2 груд. 2010 р. [Електронний ресурс] // Сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.

Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 116 від 22. 01. 1996 р. [Електронний ресурс] // Сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.