КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕҐІОНАЛЬНОГО РИНКУ (НА ПРИКЛАДІ РЕСПУБЛІКИ МОРДОВІЯ)

С. Щанкін

Анотація


Звернуто увагу на необхідність підвищення конкурентоспроможності економіки за рахунок розвитку регіонального ринку. Такий розвиток зможе частково компенсувати неґативні тенденції у світовій економіці. Запропоновано створення моделі конкурентоспроможної реґіональної політики, яка б стала базисом планування розвитку економіки реґіону. Констатовано недостатність можливостей банків з фінансування будівельних проектів у реґіоні.

 

The article draws attention to the importance of improvement of the economy competitiveness through the development of the regional market. This development can partially offset the negative trends in the global economy. The creation of a competitive model of regional policy, which would become the basis of regional economy development planning is suggested. The insufficient capacity of the banks to finance construction projects in the region is evedenced.


Ключові слова


інноваційний кластер; конкурентоспроможність; реґіональний ринок; економічний розвиток; інноваційний розвиток; будівельний ринок

Повний текст:

PDF

Посилання


Стратегия социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 г. [Электронный ресурс] : утверждена Законом Республики Мордовия от 01. 10. 2008 г. № 94-З. -Режим доступа : http://HYPERLINK"http://protown.ru/russia/obl/articles/3449.html" t"_blank" protown.ru/russia/obl/articles/3449.html.

Послание Главы Республики Мордовия Госсобранию Республики Мордовия от 31. 01. 2014 г. // Известия Мордовии. - 2014. - 5 февр. - С. 3-6.

Щанкин С. А. Процесс становления высоких технологий в архитектурно-строительном комплексе Республики Мордовия / С. А. Щанкин // Экономика строительства. - 2013. -№ 4. - С. 48-55._


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.