МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКІВ ЗАСТОСУВАННЯ АУТСОРСИНҐУ: ТРАНСАКЦІЙНИЙ АСПЕКТ

В. Яцина

Анотація


Розроблено методичний підхід до здійснення якісної та кількісної оцінки ризиків застосування аутсорсинґу в промисловій діяльності на підставі аналізу трансакційних витрат.

 

The paper develops the methodological approach to qualitative and quantitative risk assessment at the use of outsourcing in industry based on the transaction costs analysis.


Ключові слова


трансакційні витрати; аутсорсинґ; ризики аутсорсингу; товари промислового призначення

Повний текст:

PDF

Посилання


Волков И. Вероятностные методы анализа рисков [Электронный ресурс] / И. Волков, М. Г рачева. - Режим доступа : http://www.cfm.ru/fmanalysis/invest.

Логвінова О. П. Сутність і види аутсорсингового ризику на підприємстві [Електронний ресурс] / О. П. Логвінова - Режим доступу : http://www.rusnauka.com/35_OINBG_2012 / Есоnomics/6_121388doc.htm.

Марцынковский Д. А. Процессы аутсорсинга в СМК: степень управления, анализ рисков / Д. А. Марцынковский // Компетентность. - 2009. - № 4 (65). - С. 40-47.

Партин Г. О. Ризики аутсорсингу та їх оцінювання / Г. О. Партин, О. В. Дідух // Технологический аудит и резервы производства. - 2013. - № 3/2 (11). - С. 45-48.

Попова А. Ю. Оценка риска инвестиционного проекта [Электронный ресурс] / А. Ю. Попова. - Режим доступа : http://ej.kubagro.ru/2006/03/pdf/07.pdf.

Савчук В. П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций / В. П. Савчук. - К. : Максимум, 2001. - 600 с.

Яцина В. В. Класифікація ризиків аутсорсингу виробництва промислової продукції / В. В. Яцина // Молодий вчений. - 2014. - № 4 (7). - С. 146-149. - (Серія: Економічні науки).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.